• Søkeresultat: opplæring

Søkeresultat: opplæring


Utdanning og opplæring Medisinsk utstyr - opplæring og

Sykehuset Innlandet Hensikt og omfang Sikre at Sykehuset Innlandet har tilfredsstillende rutiner for gjennomføring og dokumentasjon av opplæring innenfor medisinsk utstyr. Tidligere forskrifter for medisinsk utstyr (MU), og elektromedisinsk utstyr (EMU) er slått sammen til Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.Har opplæring Har opplæring Namn Attest Dokumentert

Brukarrettleiing. • Regelverk knytt til bruk av maskina. Maskin (type/fabrikat, evt. påkopla reiskap) Døme: MF 372 med Kverneland vendeplog, harv og åkertrommel / TKS silotaljeVideregående opplæring - vilbli no

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Skal du begynne på Vg1 høsten 2020? Bytt til skoleåret 2020–2021 for å se nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring!DIFFERENSIERING OG TILPASSET OPPLÆRING

(1983) Differensiering – en analyse av rammer og lærerbevissthet. Pedagogisk institutt, Universitetet i Oslo Ludvigsen, D. (1983) En analyse av norsklæreres praksisbeskrivelser .Opplæring av trafikkskoleelever - DUO

gjennom han fikk jeg vite at Trafikklærerutdanningen benytter konfluent pedagogikk inn mot sine studenter. Dermed tok jeg kontakt med faglærer Ulf Melvold på Trafikklærerutdanningen, og fikk ideen om å utforske hvordan de nyutdannede trafikklærerne tar i bruk utdannelsen sin når de starter som kjørelærere.FOR GRUNNSKOLE, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRING

LOV OM GRUNNSKOLEN § 1. FØREMÅL. Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, og gje dei god allmenn-kunnskap så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.Kontrollskjema opplæring i bedrift GLASSFAGET

GLASSFAGET Vurderingskriterier. 1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet) 2 = Må trene mer (Har fått opplæring, men ikke nok til å utføre det alene) 3 = Behersker oppgaven (Lærlingen kan utføre arbeidet under tilsyn av faglig leder/instruktør)Kontrollskjema opplæring i bedrift STILLASBYGGERFAGET

arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper Kontrollskjema opplæring i bedrift STILLASBYGGERFAGET Vurderingskriterier side 1 av 2. 1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet) 2 = Må trene mer (Har fått opplæring, men ikke nok til å utføre det alene)Rammefaktorer og tilpasset opplæring - DUO

Verdens minste hund Verdens minste hund søv i ei fyrstikkøskje. Likevel har han sitt eige skrivebord og fekk namnet sitt i avisa då han løyste mysteriet med den usynlege svinekoteletten, og dette kan nok vere til oppmuntring for somme. -Ragnar Hovland- Jeg håper at jeg med denne oppgaven har bidratt til at en ørliten brikke i det storeVeikart for kunstfaglig opplæring - kulturskoleradet no

Kulturskolen som kulturelt ressurssenter. Og hva med DKS .. ? DKS –fungerer godt i Harstad. oFor mange rektorer tror at DKS er en del av rammetimene. Reelt problem i Harstad. Harstad kulturskole. Rammeplanen for kulturskolen • «All in» fra Utvalg for oppvekst og kultur ( OKU) • Skal behandles i kommunestyret 06.10.16.Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige

Verktøyet ligger i Sarpedia under Norsksenteret – Flerspråklige elever i grunnskolen – kartlegging. Verktøyet gir en score og har som formål å fungere som en veiledning for eventuelt vedtak. Elever som følger planen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal kontinuerlig kartlegges med verktøyet som hører til denne planen.Målet med opplæring - naaf no

hvis du får vannkopper eller helvetesild Virker dempende på betennelsesreak-sjoner i slimhinnene og gjør at slimhin-nene blir mindre hovne. ... Begynnende effekt etter få - noen minut-ter. Benyttes som forebyggende medisin. Type Salgsnavn Effekt Bivirkninger Seretide Symbicort Inuxair Hvordan virker din medisin?Nyansatt Velkomst, opplæring og sånt! - CORE

Fra svulstige julebordstaler og flotte brosjyrer blir ofte de ansattes innsats og betydning fremhevet uten at mange helt lar seg overbevise om dette. Mange oppfatter dette som nettopp; fagre ord. Det er imidlertid etter hvert blitt større enigheten om, blant bådeSentrale styringsorgan og 154,8 4,2 Vidaregåande opplæring

ATK sentralen og statens vegvesen. Spissa tiltak mot ma. høgrisikogrupper i trafikken. Kultur - Tiltak og satsingar Kultur i by- og tettstadsutvikling 11 millionar til hall over kunstisbanen i Kristiansund Ved å bygge hall over isbanen vil ein skape rom for nye aktivitetar, nye brukargrupper og nye tilbod til publikummet i Møre og Romsdal.SKOGMO SKOLE Og Senter for to-språklig opplæring

2050 Jessheim Tlf. 66 10 93 00 faks: 66 10 93 01 e-post: [email protected] VELKOMMEN TIL INNFØRINGSKLASSE ved Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Her kommer viktig informasjon til deg som begynner i innføringsklasse hos oss på Skogmo.Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne observere, rapportere og dokumentere den enkelte brukers behov for helsehjelp følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren informere og veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål om1) Opplæring ved behov for alternativ og supplerende

Torshov kompetansesenter viser til Kunnskapsdepartementets forslag om en ny § 2-16 i opplæringsloven. Torshov kompetansesenter er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet vil innføre en egen lovbestemmelse i opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).Norsk olje og gass plan for opplæring

Grunnleggende sikkerhetskurs eller minimum grunnleggende sikkerhetsopplæring godkjent av nasjonal sjøfartsmyndighet for sertifisert maritimt personell i henhold til STCW konvensjonen tabellene A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4. Sertifisert maritimt personell som har gjennomført HUET hos Norsk olje og gassLÆREPLAN I HESTEFAGET VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT

hest står sentralt. Her inngår stell, handtering, køyring, riding og andre aktivitetar knytte til bruk av hest i yrke. Hest og hestehald Hovudområdet omfattar hestens anatomi, fysiologi, åtferd og behov. Treningslære for hest, førebyggjande helsearbeid og sjukdomslære, fôring og avlslære høyrer også med. Hovudområdet omfattar i tilleggRessurssenter videregående opplæring for vaksne i Møre og

Ressurssenteret ved Kristiansund vgs, RIK St.Hanshaugen 2 6514 Kr.sund 71 28 39 40 906 91 994 Leiar Ingeborg Engen [email protected] Ressurssenteret ved Spjelkavik vgs Langhaugen 22 6011 Ålesund 71 28 20 11 926 15 359 Leiar Beathe Nikolaisen VikestadLæreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplankode: RLV3-01 Side 2 av 5 Føremål Reiselivsfaget skal leggje grunnlaget for yrkesutøving knytt til det heilskapelege reiselivsprodukt. Det inkluderer kundebehandling, service, sal, marknadsføring, utvikling av reiselivsprodukt, transport og transportformidling.Kontrollskjema opplæring i bedrift VEG- OG ANLEGGSFAGET

VEG- OG ANLEGGSFAGET Vurderingskriterier side 1 av 2. 1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet) 2 = Må trene mer (Har fått opplæring, men ikke nok til å utføre det alene) 3 = Behersker oppgaven (Lærlingen kan utføre arbeidet under tilsyn av faglig leder/instruktør)Tildelinger kurs og opplæring Vedtak Østfold

Kongsvinger Musikkråd 6 000 Blues rock seminar for ungdom Overføres til Frifond Hedmark folkemusikklag 12 000 Rendalen kulturskole 15 000 ... Buranhus Musikksenter (Rockforum og AKKS Trondheim) 6 500 Byneset Spellmannslag, Juniorgruppa Overføres til Frifond Søndre Trondhjems SpellmannslagLæreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplankode: RES3-01 Side 4 av 5 Sal Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne planleggje og gjennomføre sal, meirsal og gjensal gjennom framsyning ogVedlegg B Kommunale handlingsplanar opplæring og kultur

Varhaug IL, teleslynge, skillevegger 277 277 139 Brusand IL, trafikksikr., Treningsrom, treningsbane 409 409 205 Nye Loen, ishall Nytt vant 2 000 2 000 1 000 Nærbø rideklubb, ridebaneharv 14 14 7 Vigrestad IK, tribune 382 382 191 Prioritert liste for søknad om spelemidlar 4.SKOGMO SKOLE og senter for tospråklig opplæring

SKOGMO SKOLE og senter for tospråklig opplæring Gml.Algarheimsv. 200 2052 Jessheim Tlf. 66 10 93 00 faks: 66 10 93 01 e-post: [email protected] BINE ATI VENIT LA CLASA SPECIALA PENTRU ELEVII NOU VENITI IN NORVEGIA de la scoala si centrul de invatamant bilingv SkogmoMigrasjon og mangfold - inkluderende opplæring på skolen

27.12.16 1 Migrasjon og mangfold - inkluderende opplæring på skolen Sunil Loona Seniorrådgiver, NAFO Suomenlinna, 16.11.16 Historiske forhold som står i veien forLæreplan for videregående opplæring - www acm5 com

eksempel fagspråk, gruppespråk, dialekter, sosiolekter og slang . Mål 3 Litteratur og tekstskaping Elevene skal kunne bruke norske og nordiske tegnspråktekster til å utvikle kunnskaper om ulike litterære sjangre og selv kunne skape tekster hvor innhold og språkbruk er tilpasset situasjon og formålTilpasset opplæring for elever som trenger ekstra

undervisning for å fremme tilpasset opplæring hos elever med et tilretteleggingsbehov. Kunnskapen oppgaven har gitt meg har vært relevant og kompetanseutviklende, og innsikten den har gitt meg kommer godt med i min nåværende jobb på tilrettelagt opplæring i videregående skole.Læreplan i seilmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring

utføre håndliking, løyert, håndsydde ringer, stjert, lang- og kortspleis anvende kunnskaper om aerodynamiske krefter mellom båt, vind og seil som grunnlag for produksjon produsere og montere seilmakerprodukter bruke og vedlikeholde bedriftens maskiner og verktøyBruk av sjekklister i opplæring og veiledning Lene Degvold

Praktisk øvelse på atferdsavtaler (utført) Praktiske øvelse på registreringer Bruk av dagsplan fra lærer, med times oversikt og kommentar felt. Bruke grafer aktivt Atferdsavtaler og scatterplot Lene Silje/Lene Generelle samhandlingsteknikker Forberede eleven på påfølgende aktivitet (hvordan dagen er)Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og

I Vest-Agder fylkeskommune er det politisk vedtatte inntaksregioner som styrer inn-tak til Vg1. Bestemmelsene rundt dette er beskrevet i eget inntaksreglement. For Vg2 og Vg3 er det karakterbasert inntak i hele fylkeskommunen. Dette innebærer at en søker står fritt til å søke seg inn på Vg2 og Vg3 på alle skoler i hele Vest-AgderVIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG - assiden vgs no

• Gjennomsnittlig karakterpoengsum fra ungdomsskolen. • Hvor mange som har gjennomført og bestått alle fag. • Eksamenskarakterer i fellesfag og felles programfag. • Elevenes vurdering av forhold som beskriver læringsmiljøet. Utdanningsprogram der skolen ikke har hatt elever i skoleåret 2014/15, kommer ikke frem i oversikten.Utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og

Utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet. ... søker Vg3 (fullfører en påbegynt opplæring) har fått ungdomsrett. De som søker Vg2 har fått fullføringsrett. De som har søkt Vg1 har ikke fått opplæringsrett. Tilpasningen er innrettet påVIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2019/2020 - nfk no

INNTAKSKONTORET I NORDLAND NORDLAND FYLKESKOMMUNE Inntakskontoret, Fylkeshuset Prinsensgate 100, 8048 Bodø Tlf: 75 65 02 10 E-post: [email protected] www.nfk.no www.vilbli.no Vilblino inneholder all den informasjon du trenger om videregående opplæring. Bruk søkefeltet for å finne det du leter etter. www.vigo.noElev-PC for deg som skal byrja på vidaregåande opplæring i

Skulesekk Alle nye elevar på Vg1 får utdelt skulesekk på skulen etter skulestart. Sekken har plass til PC og anna skuleutstyr. Kjøp av maskin frå Atea, leverandøren til Hordaland fylkeskommune Denne informasjonen gjeld dersom du vel å kjøpe datamaskin frå Atea gjennom bestillingsportalen for elev-PC.Rammene for opplæring i nynorsk som sidemål - munin uit no

da den kan legge inn tiltak for å styrke nynorskens bruk i skolen ved å skrive nynorsk på tavla uansett fag. Det påpekes også at norskundervisninga bør ha som hovedmålsetning å gi alle elevene like gode forutsetninger for å lese og skrive både bokmål og nynorsk, og dermed gjøre norskfaget til et danning- og identitetsfag (Røed, 2010).OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR

og omsorgssenter får god oppfølging av skole­ og opplæringstilbudet sitt. Veilederen skal gi fosterforeldre og ansatte i institusjon og omsorgssenter prak­ tiske råd og praktisk veiledning for hvordan god oppfølging kan gjennomføres. Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå for de barna vi utøver omsorg for. Barn som