leselosibaerum files wordpress com


    Opplegg i Leselos, 5. -7. klasse Metoder som kan brukes i ulike fag og tema. Mål Steg 1 Steg 2 Ste 4 Steg 5 Steg 6 Lœrers rolle under arbeidet Hjelpe oss til a fa flere gode lesere. Få selverkjennelse dvs kontrollere og regulere egen forståelse (metakognisjon) Tidlig innsats gir bedre resultater.


    PDF Document: