Litt hjelp til å skrive artikkel - lesesenteret uis no


    Litt hjelp til å skrive artikkel Av Mette Marie Skurdal Her kommer et forslag til momenter du kan bruke når du skal lage tankekart. Kopier tabellen nedenfor inn i tekstbehandlingsprogrammet ditt. Så kan du fylle ut de tomme feltene på høyre side. Hvilken oppgave har du valgt? Dette skal artikkelen handle om: Hvem henvender du deg til?


    PDF Document: