Happy CARE - tubby scene7 com


    För komplett villkor, se sidan 9. Naturligvis förekommer det vissa skillnader i omfattningen/ bestämmelserna mellan olika försäkringar. *Happy CARE Produktförsäkring täcker skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Se paragraf 5 i villkoret.


    PDF Document: