HAUKELAND: Parkbygget på Haukeland Universitetssykehus


    Parkbygget (2008) er oppført i den gamle sjukehus - parken frå 1912. Parkbygget har eit areal på 6550 m² over fire etasjar, og inneheld PET/CT senter, ny nukle-ærmedisinsk seksjon, kreft dagavdeling og poliklinikk,


    PDF Document: