Betydningsfull kunst - eller terapeutisk teater


    tok Egal Teater initiativet til å lage en scenisk framstilling av boka. Denne ble spilt for en rekke voksne som jobber tett på problemstillingen og fikk svært gode tilba-


    PDF Document: