og vinkultur - Amazon Simple Storage Service


    mat både før, under og etter og måltidet. Og bruker gjerne halvannen time på hvert måltid, som oftest sammen med familie og venner. Måltidene er ritualisert, full av sosiale liv og kulturelle meninger. Råvarene teller mye, i tillegg til oppdekning og tilbereding. En lunsj, for eksempel, spises klokken 12-14 og består av forrett,


    PDF Document: