4 ASTROFYSIK Kosmiske humlebier - users-phys au dk


    kosmiske stråling ved relativt lave energier, og som en tommelfi nger-regel falder hyppigheden med en faktor 1000, for hver gang energien øges med en faktor 10. Således rammes Jorden af 1 partikel pr. kva-dratmeter pr. år for energier over 1016 eV, mens denne indstrømning er


    PDF Document: