Kultur- og kirkedepartementets priser for barne- og


    Og i bunnen ligger barnets pinefulle opplevelse av å bli latt i stikken av de voksne, og av å bli overlatt til seg selv i en verden som er blitt noe helt annet enn det den skulle ha vært.


    PDF Document: