Einar Økland NY VURDERING AV BILBELTET - Lesesenteret


    stort og alvorlig mistak å innføre bilbelte i Norge. I røynda har vi skipla sjølve økobalansen på vegane når vi har tillete bruk av bilbelte. Det er som om samfunnet skulle ha vedteke at alle brotsmenn heretter skulle få status som utanlandske diplomatar og altså vere straffefrie. Det


    PDF Document: