REGIONAL UTVIKLINGSPLAN FOR SETESDAL 2020


    • Aktiv bruk av IKT • Lærelyst og kompetanse • Trygt, kompetent og nært helsetilbod • Attraktiv arbeidsgjevar Setesdal – ein attraktiv region I 2020 er Setesdal ein attraktiv region å bu, gjeste og drive næringsverksemd i. Det er ei positiv folketalsutvikling med auka tilflytting og fleire barnefamiliar. Setesdal er ein livskraftig


    PDF Document: