4 Å skrive ei novelle - lesesenteret uis no


    4. Å skrive ei novelle Jeg leste opp alle oppgavene. Elevene satt i noen minutter og tenkte ut hvilke oppgave de ville velge. Idemyldring: Alle fortalte litt om hvilken oppgave de hadde valgt og hva de hadde tenkt å skrive. De som ikke hadde så mange ideer fikk hjelp av meg. Alle ville skrive med parallellhandling.


    PDF Document: