KUNST OG HÅNDVERK 6 TRINN VÅR 2013 Grupper


    1. bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy 2. benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse 3. skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger


    PDF Document: