HAFSLO BARNE- OG UNGDOMSSKULE


    UNGDOMSSKULE Informasjon om PALS KLASSEROM PALS Positiv Atferd og eit Læringsmiljø som er Støttande i skulen På Hafslo barne- og ungdomsskule vil vi: visa ansvar visa respekt visa omsorg - for kvarandre er ein skuleomfattande tiltaks-modell for å styrka sosial kompetanse, førebyggja og meistre åtferdsproblem i skulen.


    PDF Document: