Kompetansemål Kunst og handverk 5 7 kl Mål for


    Visuell kommunikasjon pigmentfarger og lysfargar skilje mellom blanding av bruke eigenskygge og slagskygge i teikning Design lage enkle bruksformer i ulike materialar og kunne gjøre rede for samanheng mellom idé, val av materialar, handverksteknikkar, form, farge og funksjon bruke symaskin og enkelt elektrisk handverkty i en


    PDF Document: