Symmetry - Amazon Simple Storage Service


    minst tre trappetrinn for å fastslå trappevinkelen. Plasser bunnlisten mellom trappestolpene. Midtstill hullmønsteret mellom stolpene, og gi rom for minst 41 mm fra enden av rekkverket til rutede sprossehull. Monter stolpen på 10 x 10 cm på de forhåndsbestemte stedene, dekk med stolpeveggen og bekreft avstand. Stolper


    PDF Document: