Om stof, atomer og partikler - astro phys au dk


    •Thales fra Milet (ca. 635-546 f.Kr.) •”Alt er vand” •Første eks. på reduktionisme •Fra mytisk til rationel verdensforståelse •Videnskabens begyndelse •Andre filosoffer mente, at luft eller ild måtte være den grundlæggende substans


    PDF Document: