01)#/+&2021'130#-' &4$%3$%',-&)0-1)#/+&2


    10.3 Lineær Regressionsanalyse af sammenhæng mellem BNP og valutakurs.....54 10.3.1 Lineærregression af forholdet mellem SEK/EUR og udvikling i svensk BNP.....56. HDF afgangsprojekt, foråret 2013 Forfatter: Casper Korsholm Hansen Cpr: 010485-XXXX 5 10.3.2 Lineærregression af forholdet mellem DKK ...


    PDF Document: