Kandidatnummer: 43 og 54 VID vitenskapelige høgskole


    Som vernepleier må man samarbeide med ulike yrkesgrupper, brukere, pårørende og ledere både internt i organisasjoner, men også eksternt. Målet er derfor å utforske tverrprofesjonelt samarbeid som et sosialt fenomen på demensavdelinger, gjennom vernepleiernes erfaringer og opplevelser. Vi vil belyse hvordan


    PDF Document: