17 - kjartanalvestad files wordpress com


    Vi ere en nasjon, vi med Teksten er skrevet av Henrik Wergeland. Han kalte diktet opprinnelig "Småguttenes nasjonalsang" Melodien er av André Grétry. Vi ere en Nation, vi med 1. Vi ere en Nation vi med, vi Smaa en Alen lange: et Fædreland vi frydes ved; og Vi, Vi ere mange. Vort Hjerte veed, vort Øje seer, hvor godt og vakkert Norge er,


    PDF Document: