ROMANTIKKEN OG NASJONALROMANTIKKEN - lesesenteret uis no


    ROMANTIKKEN OG NASJONALROMANTIKKEN Hva sier læreplanen om hva dere skal kunne? Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Språk, litteratur og kultur • Lese et utvalg sentrale norsk og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold.


    PDF Document: