Unit4 Business World EP it no eir


    UBW Planlegger er et fleksibelt budsjett-, prognose- og planleggingsverktøy, som er fullt integrert med alle de sentrale delene av Unit4 Business World. Hvem egner UBW Planlegger seg for? UBW Planlegger støtter alle som deltar i planlegging og budsjetteringssykluser innen mellomstore og store virksomheter – også de mest komplekse. Den samler


    PDF Document: