LESEPLANLEGGJAREN LESEPRAKSISAR: www lesesenteret no MÅL


    MÅL FØR UNDER ETTER Eleven si læring: kunnskap forståing ferdigheit Brainstorming «Fleip eller fakta» Rekvisittar Film / bilete / musikk «Grubleteikning»


    PDF Document: