Prosjekt 2 - Introduksjon til Vitenskapelige Beregninger


    Ved a bruke at posisjonsvektor r = v_ = a, kan vi sette opp de to f˝lgende lineˆre di erensialligninger av f˝rste grad 3 Figur 4: Elektriske feltlinjer for hyperbolsk potensialfelt. Figur 5: Ekvipotensiallinjer for linjeladninger, gitt i heltrukket bl att, og hyper-


    PDF Document: