Kap 9+10 Rotasjon av stive legemer - home phys ntnu no


    Eksamensstatistikk: A) 4 B) 9 C) 67 D) 6 E) 83 blank 1 Tot 170 Riktig ωr v Periferihastighet ωr = rullehastighet v 45o Snelle med snor (kort oppsummering) • Stive legemer i ro (statisk likevekt): – Ingen translasjon => ΣF = 0 – Ingen rotasjon =>Στ= 0 ( τ= r × F ) »om enhver valgt akse • Trekkes mot deg ved liten vinkel θ


    PDF Document: