Oppsigelse av ansatte - Amazon Simple Storage Service


    Plan for kurset i dag: Kurset varer ca 1 time Vi skal se på flere forskjellige måter å følge opp en ansatt som ikke fungerer Du skal få et verktøy av meg (gratis) Vi skal snakke om når du kan si opp en ansatt som ikke fungerer Litt om oppsigelsesprosessen Jeg vil presentere en mulighet for deg som vil ha mer informasjon Hvis tid: spørsmål og svar


    PDF Document: