Læringsstrategier i engelsk - lesesenteret uis no


    • Vansker med engelsk fortsetter på vgo, der det nå er studieforberedende engelsk på alle studieprogram (sentralgitt eksamen) -> Stryk i engelsk står i veien for fagbrev • Engelskundervisning kan legges opp slik at den styrker norskferdigheter, for eksempel gjennom -> arbeid med vokabular (begrepstrening for økt


    PDF Document: