INNHOLD - Trondheim kommune


    TRIVSEL- OG ORDENSREGLER FOR SOLBAKKEN SKOLE Skolens visjon: trivsel, trygghet, tilhørighet som grunnlag for læring A. TRIVSELSREGLER Skolens motto: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill Skolen er vår. Derfor er vi forsiktige med bygning, inventar og materiell


    PDF Document: