Superledere - web phys ntnu no


    Elektronet har også egenspinn (S) som bidrar til det magnetiske dipolmomentet, elektronet er altså en liten magnet i seg selv; s e e mS m =÷ likning 2.13 Også protonet og nøytronet har egenspinn, men på grunn av at deres masse er mye større enn elektronets, er dette : 2000 ganger mindre enn elektronets, og kan derfor neglisjeres.


    PDF Document: