Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30 06


    Tilstrækkeligt kapit algrundlag og kapitalbehov 30.06.2017 3 Indledning . I henhold til Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov § 6 stk. 1 skal banken kvartalsvis offentliggøre de oplysninger, der fremgår af bilag 2 punkterne 2 – 6 i samme bekendtgørelse.


    PDF Document: