NAMAS Vekst AS: Årsrapport


    NAMAS Vekst AS er ei attføringsbedrift med stort samfunnsmessig engasjement i vårt nærområde. Vi skal tilrettelegge for arbeidsoppgaver som skal bidra til å utvikle og kvalifisere mennesker for arbeidslivet. Det er for ei attføringsbedrift som oss viktig å ha evnen til å se og utvikle hele mennesket.


    PDF Document: