3M Åndedrettsvern


    *) 3M definisjon på oksygenmangel Eller en blanding av forurensninger og oksygenmangel ! Se egen brosjyre Filtrerende halvmasker Se egen brosjyre Kjemiske og mikrobiologiske forurensninger i luften Filtrerende åndedrettsvern Partikkel-formige: støv, røyk, fibre, tåke, spray, mikro-organismer Hvis egnet filter finnes og det ikke er for ...


    PDF Document: