ZESTAWIENIE MATERIAàOWE Domu Bajkowy


    ZESTAWIENIE MATERIAàOWE Domu Bajkowy 1 àawy fundamentowe B-20 12,54 0,00 zá 0,00 zá Stopy fundamentowe B-20 1,72 0,00 zá 0,00 zá ciany fundamentowe 49,40 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 0,00 zá 0,00 zá bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 923,78 0,00 zá 0,00 zá bloczki betonowe na cian o gr. 38cm 0,00 0,00 zá 0,00 zá ...


    PDF Document: