Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - NTNU


    1 Utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design – Alternativanalyse, Oppdatering 2008. Rapport til Kulturdepartementet fra Metier, 10. november 2008 Terramar og Asplan Viak Side 3 av 12 4.2.2009


    PDF Document: