ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Marikollen 88


    tykkelse på opp mot 15 cm. I tillegg er det spredt vekst av krypbusker, kratt, lyng og noen mindre trær i skråningen. Drensmønster Det dreneres vann flere steder i skråningen, en kan se flere vannførende sprekker i berget. 1 2 3


    PDF Document: