OVERHALLA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE


    din og omgjør vedtaket, vil vi sende den til Fylkesmannen i fylket, som er endelig klageinstans. Fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven § 29. Regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. Forvaltningsloven § 12 sier at du kan bruke en fullmektig.


    PDF Document: