Long-chain polyunsaturated fatty acid production by microalgae


    Eikosanoider är viktiga i processer så som cellsignalering och ger gensvar på inflammation. Det finns olika kategorier av eikosanoider så som prostaglandiner, leukotriener och tromboxaner. Dessa ingår i funktioner som blodtryckssänkning, trombocytaggregering, kärlsammandragningar et cetera.


    PDF Document: