Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei


    AU – sak 80/2012 Steinar Bruskeland, gnr./bnr.: 2/2 og 3/6 i Bykle kommune. Søknad om dispensasjon til snøskutertransport i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde Handsaming i møtet AU drøfta søknaden og hadde ingen merknader til forslag til vedtak. Forslag til vedtak –


    PDF Document: