Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere


    Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere, ... Melhus videregående skole og Barne- og ungdomsarbeider- ... helse- og sosialfag eller fullført videregående opplæring som aktivitør innen studieretning for formgivingsfag.!I tillegg kreves minimum 1 års


    PDF Document: