DIGERNESET VURDERING AV UTVIKLINGSSTRATEGI


    Pb 113 Bragernes N-3001 Drammen T +47 32 25 45 00 F +47 32 25 45 01 www.ramboll.no . Revisjon Dato 2017/10/30 Utført av Linn Holthe, Thorbjørn Faber Geirbo, Knut Iver Skøien Kontrollert av Thorbjørn Faber Geirbo Godkjent av Knut Iver Skøien Beskrivelse . Ref. 1350020864 . Vurdering av utviklingsstrategi .


    PDF Document: