PLAN FOR AVFALL OG SLAM 2015-2019 FOR - gol kommune no


    0617 Gol 4631 4606 4633 4677 4754 -0,54 % 0,04 % ... avfallsmottak på samme grunnlag gir det omtrent 385 kg per abonnent/ hytte. Til sammenligning brukte en i 2010 et grunnlag på 189 kg pr hytte. Tabellen viser antatt avfallsmengde fra hytterenovasjon fordelt på kommunene i 2013:


    PDF Document: