Barn og unge med ME og deres familier - me-foreningen info


    ME-foreningen utarbeidet en systematisk rapport som belyser hvordan familier med barn og unge med ME opplever møtet med skolen, helsevesenet og hjelpeapparatet for øvrig. Målet har vært å dokumentere hva slags hjelp barn og unge med ME og deres familier får i Norge i dag. Det


    PDF Document: