Polycystisk nyresygdom - Forsiden


    Polycystisk nyresygdom er en af de hyppig-ste arvelige sygdomme. Omkring en ud af 1.000 nyfødte bærer en mutation i generne, som de har arvet fra en af forældrene. De vil næsten alle udvikle polycystisk nyresyg-dom senere i livet. Denne pjece henvender sig til dig, der har en polycystisk nyresygdom, eller som er


    PDF Document: