«Det muliges kunst» - d21dbafykfdck9 cloudfront net


    praksis tre utviklingsfaser. En tidlig fase som kan karakteriseres «opptakt og høye ambisjoner», selve gjennomføringsfasen som kan karakteriseres «strakstiltak og handlingsprogram», og møtet med de statlige områdeløftene som kan karakteriseres «fra helhetlig byutvikling til økt fokus på velferd og områdeløft».


    PDF Document: