KUNST OG HANDVERK 1-7 - Høgskulen på Vestlandet


    Kunst og handverk 1-7 Generell kompetanse Kandidaten -forstår korleis skapande arbeid med materialer utfordrar sansar, engasjerer følelsar, krev konsentrasjon og aktiviserer kroppen -har innsikt i korleis val av material, arbeidsformer og tema bidreg til gjenbruk, vedlikehald og omtanke for miljøet


    PDF Document: