Turorientering 2017 - Amazon Simple Storage Service


    Sande-Svelgsvatn Risevatn Indrehusvatn Alle rutene er lette å finne om ein brukar kartet. Dei fleste er merka. Det er lagt ut 28 postar som ein kan ta i den rekkefølga ein vil. Rettleiing om orienteringa. På kontrollkortet er det merka kva nummer posten har, saman med ein beskrivelse på terrenget eller ein detalj der posten heng.


    PDF Document: