Nynorskbøker i bruk - lesesenteret uis no


    høgtideleg opp for elevane som eit dikt. Denne oppgåva var noko alle kunne meistre og på den måten fekk alle eit eigarforhold til boka. Eg sa at dei no hadde vore forfattarar som hadde laga dikt, og vi snakka om forfattarar som dei kjende til. Så måtte forfattarane gje diktet sitt eit namn. Det kom mange gode forslag, og dei klarte til slutt


    PDF Document: