Leisure & Other Wholesale & Leisure & Education & Leisure


    Q4 2016 Bransjeoversikt Sterkest Svakest-4 Poeng vs Q3 2016-6 Poeng vs Q4 2015 Elektrisistet, gass- og vannforsyning +4 % Q4 2016 Olje og gass-17 Poeng vs Q3 2016-7 Poeng vs Q4 2015-3 % Q4 2016 Offentlig tjenesteyting-2 Poeng-16 Poeng +1 % vs Q3 2016 vs Q4 2015 +6 Poeng vs Q3 2016 +6 Poeng vs Q4 2015 Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske +7 % Q4 ...


    PDF Document: