Adresse Amund Tvetens veg 58 A Postnr - cf doorling se


    Innmeldt av Malene Axling Madsen Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer ...


    PDF Document: