Studieplan for Videreutdanning i Helsesøsterfag - ntnu no


    Videreutdanning i helsesøsterfag Engelsk: Public Health Nurse education program Nynorsk: Videreutdanning i helsesøsterfag 2.0 Opptakskrav Krav til opptak er bachelorgrad i sykepleie, autorisert sykepleier i Norge og minst ett års praksis som sykepleier. Søkere som har fått tilsagn og mottar studieplass må fremlegge gyldig politiattest innen


    PDF Document: